ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
ประวัติบริษัทผลิตในเครือ บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่มมาเป็นเวลายาวนานกว่า 80 ปี ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจเราได้มีการขยายกิจการและเพิ่มกำลังการผลิตเรื่อยมา โดยประวัติการก่อตั้งบริษัทผลิตของเราทั้ง 9 บริษัท มีดังนี้
บริษัทผลิตแรกที่ก่อตั้งคือ บริษัท สามเสน บริวเวอรี่ จำกัด ได้ดำเนินการผลิตมายาวนานกว่า 80 ปี โดยในปี พ.ศ. 2544 ได้ดำเนินการผลิตเบียร์ แต่ในเวลาต่อมาได้ยกเลิกการผลิตเบียร์โดยได้หันมาผลิตน้ำดื่ม และโซดาแทนจนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. 2535
ได้มีบริษัทผลิตเพิ่มขึ้น 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด และ บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด โดย บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิตแห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี บนเนื้อที่ 127 ไร่ ปัจจุบันได้ผลิตเบียร์ โซดา และน้ำดื่ม ส่วนบริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด ตั้งอยู่ที่ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ บนที่ดินพื้นที่ 37 ไร่ ผลิตโซดา และน้ำดื่มบรรุขวดโดยมุ่งเน้นด้านคุณภาพภายใต้แบรนด์สิงห์
พ.ศ. 2537
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจการผลิตเครื่องดื่มเเอลกอฮอลล์ ลีโอเบียร์ ด้วยทุนจดทะเบียน 1,300 ล้านบาท เพื่อขยายการผลิตสู่ภูมิภาค และตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายในประเทศ
พ.ศ. 2538
บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นที่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา บนเนื้อที่ 33 ไร่ 30 ตารางวา ทำการผลิตน้ำดื่ม และโซดา โดยในปี พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559 บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด ก็ได้เริ่มมีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น บนเนื้อที่กว่า 200 ไร่ ซึ่งจะประกอบด้วย โรงงานผลิต และศูนย์กระจายสินค้าที่มีความทันสมัยเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ รวมถึงเพิ่มคุณภาพการผลิต ทั้งยังอำนวยความสะดวกในการกระจายสินค้าไปถึงมือผู้บริโภคอย่างทั่วถึงอีกด้วย
พ.ศ. 2540
บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด ถูกก่อตั้งขึ้น ที่ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เพื่อขยายกิจการด้านน้ำดื่ม และน้ำแร่ บนพื้นที่ 117 ไร่ โดยปัจจุบันบริษัทได้เน้นการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดพีอีที ซึ่งได้แก่ น้ำดื่มสิงห์ และ น้ำแร่เพอร์ร่า
พ.ศ. 2544
บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้นที่ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี บนพื้นที่ทั้งหมด 200 ไร่ โดยในพื้นที่ประกอบด้วย โรงกรองน้ำ อาคารบรรจุ คลังสินค้า ห้องปฏิบัติการ และสำนักงานพื้นที่บำบัดน้ำเสีย ประมาณ 40 ไร่ และพื้นที่สวนปาล์มอีกประมาณ 135 ไร่
พ.ศ. 2550
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้นที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม บนพื้นที่ 414 ไร่ 2 งาน 19 ตารางวา ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท ดำเนินการประกอบธุรกิจการผลิตเครื่องดื่ม ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราลีโอ ปัจจุบันโรงงานมีกำลังการผลิต 925 ล้านลิตรต่อปี โดยเริ่มต้มเบียร์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 และจำหน่ายอย่างเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552
พ.ศ. 2556
บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้นที่ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม บนพื้นที่ 129 ไร่ ด้วยทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท เพื่อขยายการผลิตสู่ภูมิภาค เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด โดยบริษัทได้ผลิต น้ำดื่ม และโซดา ด้วยเทคโนโลยี และเครื่องจักรที่ทันสมัย มีการนำเอาระบบการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อขยายการผลิตสู่ภูมิภาค เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
ปัจจุบันทั้ง 9 บริษัทผลิตยังดำเนินการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อรอบรับความต้องการของผู้บริโภคโดยทุกบริษัทยังเน้นเรื่องการคุณภาพ และความสะอาดของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้บริโภคได้มั่นใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา