ไทย EN
เกี่ยวกับบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงงาน ข่าวและกิจกรรม ของที่ระลึก สมัครงาน ติดต่อเรา
เยี่ยมชมโรงงาน
กลุ่มบริษัทผลิต ในเครือบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มีขั้นตอนการผลิตที่ได้รับมาตรฐานการผลิตสากลและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราภาคภูมิใจ และมีความยินดีที่จะเปิดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมได้เห็นขั้นตอนการผลิตที่มีคุณภาพทุกขั้นตอน หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจเข้าเยี่ยมชม สามารถกรอกข้อมูลเพื่อขอเข้าเยี่ยมชมได้ค่ะ
กรุณาคลิกชื่อโรงงานเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช
สิงห์ เบเวอเรช
บุญรอดเอเซียเบเวอเรช
เชียงใหม่ เบเวอเรช
ปทุมธานี บริวเวอรี่
วังน้อย เบเวอเรช
มหาสารคาม เบเวอเรช
ขอนแก่น บริวเวอรี่
สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช
ที่อยู่ : 139 หมู่ 5 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพูนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์ติดต่อ : 077-254077
แฟกซ์ : 077-254080
อีเมล์ : sumaporn_t@boonrawd.co.th
สิงห์ เบเวอเรช
ที่อยู่ : 99 หมู่ 10 ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
เบอร์ติดต่อ : 034-245600
แฟกซ์ : 034-245682
อีเมล์ : mukrada_r@boonrawd.co.th
บุญรอดเอเซียเบเวอเรช
ที่อยู่ : 196 หมู่ 5 ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120
เบอร์ติดต่อ : 036-510711–22
แฟกซ์ : 036-510724
อีเมล์ : amnat_r@boonrawd.co.th
เชียงใหม่ เบเวอเรช
ที่อยู่ : 33/1 หมู่ 5 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
เบอร์ติดต่อ : 053-420639-41
แฟกซ์ : 053-963090-1
อีเมล์ : patthadon_c@boonrawd.co.th
สามเสน บริวเวอรี่
ที่อยู่ : 999 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เบอร์ติดต่อ : 02-2424717
แฟกซ์ : 02-2424350
อีเมล์ : sirichai_c@boonrawd.co.th
ปทุมธานี บริวเวอรี่
ที่อยู่ : 2 หมู่ 9 ซอยใจเอื้อ ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
เบอร์ติดต่อ : 02-5982060
แฟกซ์ : 02-5815221
อีเมล์ : nopporn_e@boonrawd.co.th
วังน้อย เบเวอเรช
ที่อยู่ : 99 หมู่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์ติดต่อ : 035-287040-53
อีเมล์ : adisorn_r@boonrawd.co.th
มหาสารคาม เบเวอเรช
ที่อยู่ : 111 หมู่ 18 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44130
เบอร์ติดต่อ : 043-748999
แฟกซ์ : 043-748904
อีเมล์ : patchara_s@boonrawd.co.th
ขอนแก่น บริวเวอรี่
ที่อยู่ : 333 หมู่ 19 ถนน 208 (ขอนแก่น-มหาสารคาม) ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260
เบอร์ติดต่อ : 043-346556-85
แฟกซ์ : 043-261400
อีเมล์ : panutchakon_n@boonrawd.co.th
แบบฟอร์มขอเข้าเยี่ยมชมโรงงาน
เลือกโรงงานที่ต้องการเยี่ยมชม
ส่งข้อความ